Choď na obsah Choď na menu
 


Začiatky budovania Stredného odborného  učilišťa v Kysuckom Novom Meste úzko súvisia  s rozvojom stojárskeho podniku na dolných  Kysuciach.
 V októbri 1950 výchovu a vzdelávanie začína  60 chlapcov v novozriadenom Stredisku  pracujúceho dorastu (SPD) v Kysuckom  Novom Meste v priestoroch Závodu presného  strojárstva v Kysuckom Novom Meste. V  uvoľnenom sociálnom dome sa v novembri 1950 zriadil internát pre našich učňov. Postupne sú  vybavené dielne potrebným strojovým parkom,  zriaďujú sa učebne pre teoretické vyučovanie,  personálne a materiálne sa zabezpečujú ďalšie  úseky pre výchovu kvalifikovaných odborníkov  v strojárstve.
V roku 1953 SPD prešlo do systému Štátnych pracovných záloh a utvorilo sa Odborné učilište ŠPZ č. 5.
V roku 1958 je učilište zaradené pod správu materského podniku ZVL KNM s názvom OU pri n. p. ZPS KNM. So zmenou názvu podniku sa zmenil aj názov učilišťa na OU ZVL Kysucké Nové Mesto.
V školskom roku 1964/65 sa pri Odbornom učilišti ZVL KNM zriadila stredná škola pre pracujúcich, v ktorej žiaci päťročným súvislým štúdiom nadobudli odbornú kvalifikáciu pre výkon svojho povolania, získali výučný list a vykonaním maturitnej skúšky úplné stredné vzdelanie.
Významný bol rok 1976, odkedy je odborný výcvik zabezpečovaný v novootvorených dielňach SOU.
Od 1. septembra 1978 bolo OU ZVL v rámci obsahovej a organizačnej prestavby československej vzdelávacej sústavy prebudované na Stredné odborné učilište strojárske ZVL KNM. V školskom roku 1980/81 začína SOU teoretické vyučovanie v novovybudovaných priestoroch školy aj s telocvičňou, v blízkosti športového areálu.
V júli 1991 sa SOUs ZVL KNM odčlenilo od materského podniku a získalo právnu subjektivitu. Jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo hospodárstva SR.
V auguste 1995 sa rozhodnutím Ministerstva hospodárstva a pôdohospodárstva SR zlúčilo SOUs s SOU poľnohospodárskym do jedného subjektu s názvom Stredné odborné učilište, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.
V priebehu svojej existencie SOU prešlo viacerými organizačnými a štrukturálnymi premenami. Kým v roku 1950 učilište začína s výučbou troch profesií, a to univerzálny nástrojár, univerzálny sústružník, univerzálny brusič dnes pripravujeme žiakov v šiestich študijných odboroch, v ôsmich učebných odboroch a troch nadstavbových formách štúdia.
Za päťdesiat rokov svojej existencie učilište vychovalo viac ako 8000 odborníkov, ktorí pôsobia vo viacerých oblastiach nášho hospodárstva. Mnohí pracujú na významných postoch.
V súčasnosti máme výchovu a vzdelávanie primerane zabezpečovanú v odborných a poloodborných učebniach plne kvalifikovanými kádrami pedagogických pracovníkov, technickým, ekonomickým a ďalším obslužným personálom

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.